Web Dramas Released in December 2018

Here you can find all the web dramas that were released in December 2018 and already finished airing:

Time Teaches Me to Love 2 – 时光教会我爱你第二季

007adbh3ly1fyke2683inj31900u0npe

Release Date: 2018-12-31
Main Cast: Song Yi Ren, Yan Yu Hao
Genre: Romance, Comedy
Network: iQIYI
Episodes: 12
Original Novel: Time Teaches Me To Love by Yi Pian Kou Xiang Tiang
Related Content: Time Teaches Me to Love (2018 web drama)
Where to watch RAW: iQIYI
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Shall We Fall in Love – 勇往直前恋上你

p2543547100

Release Date: 2018-12-27
Main Cast:
Nichkhun Horvejkul, Daisy Li, Wang Fei Fei, Wang Zi Rui
Genre:
Romance, Comedy, Workplace
Network:
Tencent
Episodes:
35
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), Trailer 3 (RAW)
Where to watch RAW: Tencent
Where to watch with subtitles:
Viki


Dagger Mastery – 神风刀

p2496925451

Release Date: 2018-12-27
Main Cast:
Qin Jun Jie, Guan Xiao Tong, Song Yi, Neil Cao, Lou Jia Yue, Wang Chuang
Genre:
Costume & Period, Wuxia, Youth
Network:
iQIYI
Episodes:
30
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch RAW: iQIYI
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Mystery of Antiques – 古董局中局

006z2U4yly1fye53j3or8j31jk2qre84

Release Date: 2018-12-26
Main Cast:
Xia Yu, Qiao Zhen Yu, Cai Wen Jing, Chie Tanaka
Genre:
Suspense, Adventure, Investigation
Network:
Tencent
Episodes:
36
Original Novel: Mystery of Antiques by Ma Bo Yong
Related Content: Mystery of Antiques 2 (upcoming drama), Mystery of Antiques (upcoming Hong Kong movie)
Trailers: Teaser, Trailer (RAW)
Where to watch RAW: Tencent
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Flipped – 喜欢你时风好甜

006ESYdUly1fy6p2ohwbej30k00zkq59

Release Date: 2018-12-24
Main Cast:
Gao Han Yu, Charlene Chen
Genre:
Romance, Youth, Fantasy
Network:
Tencent
Episodes:
24
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), Trailer 3 (RAW)
Where to watch with subtitles:
Youtube, Viki


Original Sin – 原生之罪

0072nvuEly1fybyo6omgbj31mw0tge83

Release Date: 2018-12-20
Main Cast:
Ronald Zhai, Andrew Yin
Genre:
Crime, Suspense
Network:
iQIYI
Episodes:
24
Trailers: Eng subbed trailer 1, Trailer 2 (RAW)
Where to watch RAW: iQIYI
Where to watch with subtitles:
Viki


Wuda’s Girls – 武大的小姐姐们

p2542362729

Release Date: 2018-12-19
Main Cast: Wang Jun Ren, Mandy Tao, Amanda Chou, Viola Fang, Tang Rui Hong
Genre: Comedy, Romance, Fantasy
Network: Youku
Episodes: 18
Trailers: Trailer (RAW), MV1, MV 2, MV 3
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


90’s Beijing Fantasy – 我的青春也灿烂

p2542171679

Release Date: 2018-12-18
Main Cast:
Zhu Jia Qi, Meng Qin, Wang Mei Ren, Jiao Rui, Xu Yan Yu, Zhai Yu Jia
Genre:
Romance, School, Youth
Network:
Tencent
Episodes:
24
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch RAW: Tencent
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Long For You 2 – 我与你的光年距离II

p2543524598

Release Date: 2018-12-16
Main Cast: Riley Wang, Xu Xiao Nuo
Genre: Romance, Fantasy
Network: Youku, Mango TV
Episodes: 24
Related Content: Long For You (2017 web drama)
Trailers: Trailer (RAW), MV
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Hua Yang Tian Hai – 花漾天海

p2542466701

Release Date: 2018-12-12
Main Cast:
Wang Tong, Wang Jin Duo, Qin Yu
Genre:
Workplace, Comedy
Network:
iQIYI
Episodes:
22
Where to watch RAW: iQIYI
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Dramaholic – 戏隐江湖

p2542357417

Release Date: 2018-12-12
Main Cast:
Tan Xin Zer, Zheng Qiu Hong, Zhang Ben Yu, Liu Xun Zi Mo, Sun Xun, Zhang Hua Yu, Long Jie, Wei Ren
Genre:
Comedy, Action, Fantasy
Network:
iQIYI
Episodes:
12
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), MV
Where to watch RAW: iQIYI
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Chong Ming Wei – 重明卫:大明机密

p2542320993

Release Date: 2018-12-11
Main Cast:
Li Chuan, Yu Yue, Chen Ye Lin
Genre:
Costume & Period, Suspense, Thriller
Network:
Sohu TV
Episodes:
24
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Time Teaches Me to Love – 时光教会我爱你

007adbh3ly1fxlp317y0lj30u01hc7wh

Release Date: 2018-12-10
Main Cast: Song Yi Ren, Yan Yu Hao
Genre: Romance, Comedy
Network: iQIYI
Episodes: 12
Original Novel: Time Teaches Me To Love by Yi Pian Kou Xiang Tiang
Related Content: Time Teaches Me to Love 2 (2018 web drama)
Trailers:
Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch RAW: iQIYI
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Guardian Angel – 守护神之保险调查

p2540937452

Release Date: 2018-12-06
Main Cast:
Michael Miu, Bosco Wong, Annie Lau, Kate Tsui
Genre:
Suspense, Investigation
Network:
iQIYI
Episodes:
36
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


The Faded Light Years – 浪漫星星

006WS1Jsgy1fxnk0291nej31aq0u07wi

Release Date: 2018-12-05
Main Cast: Jevon Wang, Xing Fei
Genre: Romance, Youth, Workplace
Network: Tencent
Episodes: 40
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


The Ugly Queen – 齐丑无艳

0071S1j7ly1fxuj4rtctbj30cz0gikbh

Release Date: 2018-12-04
Main Cast:
Hao Wen Ting, Gavin Gao
Genre:
Costume & Period, Romance, Comedy, Action
Network:
iQIYI
Episodes:
12
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch RAW: iQIYI
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


About Is Love – 大约是爱

p2513720183

Release Date: 2018-12-03
Main Cast: Yan Xi, Xu Xiao Nuo
Genre: Romance, Comedy
Network: Tencent
Episodes: 30
Original Novel: Approximately Love by Li Li Xiang
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch RAW: Tencent
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)