Web Dramas Released in August 2017

Here you can find all the web dramas that were released in August  2017 and already finished airing:

Day and Night – 白夜追凶

Release Date: 2017-08-30
Main Cast: Pan Yue Ming, Wang Long Zheng
Genre: Crime, Suspense
Network: Youku
Episodes: 32
Trailers: Teaser, Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch RAW: Youku
Where to watch with subtitles: Netflix


King Is Not Easy – 大王不容易

KINE

Release Date: 2017-08-30
Main Cast: Zhang Yi Jie, Bai Lu
Genre: Costume & Period, Romance, Comedy, Body-Swapping
Network: Tencent
Episodes: 20
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), MV 1, MV 2
Where to watch with subtitles: Dramafever (no longer available)


Dear Prince – 亲爱的王子大人

DP

Release Date: 2017-08-30
Main Cast: Zhang Yu Xi, Melvin Sia
Genre: Modern, Romance, Body-Swapping
Network: Sohu TV, Mango TV
Episodes: 17
Related Content: My Little Princess
Trailers: Teaser 1, Teaser 2, Teaser 3, Trailer 1 (RAW), 8 min trailer (RAW), MV, Photo Shoot BTS
Where to watch RAW: Sohu TV, Youtube
Where to watch with subtitles: Viki


When We Were Young – 青春最好时

Release Date: 2017-08-16
Main Cast: Sophie Zhang, Joseph Zeng, Wang Bo Wen, Xiao Xiao Lei
Genre: School, Romance, Mystery
Network: Tencent
Episodes: 32
Original Korean Drama: Who Are You: School 2015
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch with subtitles: Viki


Long-Distance Relationship – 异地恋

Release Date: 2017-08-15
Main Cast: Li Jia Wen, Zhu Jun Wei
Genre: Romance, Drama
Network: Tencent
Episodes: 34
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), Trailer 3 (RAW)
Where to watch RAW: Tencent
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Beloved Enemy – 决对争锋

Release Date: 2017-08-15
Main Cast: Shang Bai, Gao Ming, Sun Qi Heng, Zhao Lei, Liu Qing
Genre: Workplace, Business, Romance
Network: iQIYI
Episodes: 15
Original Novel: Beloved Enemy by Shui Qian Cheng
Trailers: Eng subbed trailer, MV
Where to watch with subtitles: Youtube


Wuxin: The Monster Killer 2 – 无心法师2

WX2.jpg

Release Date: 2017-08-14
Main Cast: Elvis Han, Chen Yao, Li Lan Di, Wang Yan Lin, Mike D. Angelo, Wang Yi Nuo, Gao Tai Yu
Genre: Historical, Romance, Fantasy
Network: Tencent, Sohu TV
Episodes: 27
Original Novel: Wu Xin: The Monster Killer by Li Nuo
Related Content: Wu Xin: The Monster Killer
Trailers: Trailer (RAW), MV
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Young & Cool 2 – 少年有点酷2

p2464503310

Release Date: 2017-08-14
Main Cast: Sun Tian Yu, Zhou Zi Qi, Liang Zhen Feng, Bin Ba Cai Ren, Huang Xiao Yun, Pu Yue, Liu Jun Hao, Zhou Zi Yan, Jiang Hai Tao
Genre: Comedy, Musical
Network: Tencent
Episodes: 12
Related Content: Young & Cool
Trailers: Trailer (RAW), MV
Where to watch with subtitles: Tencent


A Strange Man Has Come to My Home – 我家来了个怪男人

Release Date: 2017-08-08
Main Cast: Huang Can Can, FansiR, Xu Feng
Genre: Romance, Comedy, Fantasy
Network: iQIYI
Episodes: 12
Trailers: Teaser, Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), MV
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Ghost Blows Out the Light: Finding Hu Ba Yi 2 – 鬼吹灯之牧野诡事2

Release Date: 2017-08-07
Main Cast: Darren Wang, Gina Jin
Genre: Adventure, Suspense, Action, Fantasy
Network: iQIYI
Episodes: 12
Original Novel: Ghost Blows Out the Light: Finding Hu Ba Yi by Tian Xia Ba Chang
Related Content: Ghost Blows Out the Light: Finding Hu Ba Yi
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


My Girlfriend’s Boyfriend 2 – 我女朋友的男朋友2

Release Date: 2017-08-07
Main Cast:
Bai Shu, Cai Wen Jing, Li Chuan
Genre:
Romance, Comedy, Fantasy
Network:
Tencent
Episodes:
15 (episodes 17-31)
Related Content: My Girlfriend’s Boyfriend
Trailers: Teaser 1, Teaser 2, MV
Where to watch with subtitles: Dramafever (no longer available), Youtube


LET’s Shake It – 颤抖吧!阿部

p2399266951

Release Date: 2017-08-07
Main Cast: Zheng Ye Cheng, An Yue Xi
Genre: Costume & Period, Sci-Fi, Comedy
Network: Youku
Episodes: 25
Original Novel: Let’s Shake It, ET by Feng Diu Zi
Related Content: LET’s Shake It 2
Trailers: Eng subbed trailer, BTS (RAW)
Where to watch RAW: Youku
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Rakshasa Street – 镇魂街

fbc4045d0c.png

Release Date: 2017-08-02
Main Cast: Jiro Wang, An Yue Xi
Genre: Action, Fantasy
Network: Youku
Episodes: 24
Original Manhua: Rakshasa Street by Xu Chen
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), Trailer 3 (RAW), Trailer 4 (RAW)
Where to watch RAW: Youku
Where to watch with subtitles: Viki


Puppet Master – 人偶师

Release Date: 2017-08-02
Main Cast: Wang Qian, Liu Qi, Wang Guan Peng, Meng Lu, Wei Zhong Kai, Gu Bo Ya
Genre: Horror, Suspense, Investigation, Romance
Network: iQIYI
Episodes: 12
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Legal Mavericks 2 – 盲侠大律师2

p2445159498

Release Date: 2017-08-01
Main Cast: Vincent Wong, Sisley Choi, Ali Lee, Owen Cheung, Tracy Chu
Genre: Law, Crime, Romance
Network: iQIYI
Episodes: 14
Related Content: Legal Mavericks
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)