Web Dramas – Currently Airing

Tientsin Mystic – 河神

p2493512386

Release Date: 2017-07-19
Main Cast:
Li Xian, Zhang Ming En, Wang Zi Xuan, Chen Yu Mi
Genre:
Investigation, Suspense, Fantasy
Network:
iQIYI
Episodes:
24
Original Novel:
River God 1: Strange Tales of Water Ghosts by Tian Xia Ba Chang
Trailers:
Eng subbed trailer, MV
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Dramafever)


Ten Miles of Spring Wind Can’t Compare to You – 春风十里,不如你

p2491353178

Release Date: 2017-07-20
Main Cast:
Zhou Dong Yu, Zhang Yi Shan, Qi Xi, Chen Yi Long
Genre:
Romance, Youth, Coming-of-age
Network:
Youku
Episodes:
40
Original Novel:
Beijing, Beijing by Feng Tang
Trailers:
Trailer 1 (RAW), Eng subbed trailer 2, Trailer 3 (RAW), MV
Where to watch RAW: Youku
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Dramafever)


Candle in the Tomb: The Weasel Grave – 鬼吹灯之黄皮子坟

p2484317063

Release Date: 2017-07-21
Main Cast: Ethan Ruan, Xu Lu
Genre: Adventure, Suspense, Action, Fantasy
Network: Tencent
Episodes: 20
Original Novel: Candle in the Tomb – The Weasel Grave by Tian Xia Ba Chang
Related Content: Chronicles of a Ghostly Tribe (2015 Movie), The Ghouls (2015 Movie), Candle in the Tomb (2016 Drama), Ghost Blows Out the Light: Finding Hu Ba Yi (2017 Drama)
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch with subtitles: Youtube


Rakshasa Street – 镇魂街

fbc4045d0c.png

Release Date: 2017-08-02
Main Cast: Jiro Wang, An Yue Xi
Genre: Action, Fantasy
Network: Youku
Episodes: 24
Original Manhua: Rakshasa Street by Xu Chen
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), Trailer 3 (RAW), Trailer 4 (RAW)
Where to watch RAW: Youku
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Dramafever)


Ghost Blows Out the Light: Finding Hu Ba Yi 2 – 鬼吹灯之牧野诡事2

Release Date: 2017-08-07
Main Cast: Darren Wang, Gina Jin
Genre: Adventure, Suspense, Action, Fantasy
Network: iQIYI
Episodes: 12
Original Novel: Ghost Blows Out the Light: Finding Hu Ba Yi by Tian Xia Ba Chang
Related Content: Ghost Blows Out the Light: Finding Hu Ba Yi
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Dramafever)


My Girlfriend’s Boyfriend 2 – 我女朋友的男朋友2

Release Date: 2017-08-07
Main Cast:
Bai Shu, Cai Wen Jing, Li Chuan
Genre:
Romance, Comedy, Fantasy
Network:
Tencent
Episodes:
15 (episodes 17-31)
Related Content: My Girlfriend’s Boyfriend
Trailers: Teaser 1, Teaser 2, MV
Where to watch with subtitles: Dramafever, Youtube


LET’s Shake It – 颤抖吧!阿部

p2399266951

Release Date: 2017-08-07
Main Cast: Zheng Ye Cheng, An Yue Xi
Genre: Costume & Period, Sci-Fi, Comedy
Network: Youku
Episodes: 24
Original Novel: Let’s Shake It, ET by Feng Diu Zi
Trailers: Eng subbed trailer, BTS (RAW)
Where to watch RAW: Youku
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Dramafever)


A Strange Man Has Come to My Home – 我家来了个怪男人

Release Date: 2017-08-08
Main Cast: Huang Can Can, FansiR, Xu Feng
Genre: Romance, Comedy, Fantasy
Network: iQIYI
Episodes: 12
Trailers: Teaser, Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), MV
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Dramafever)


Wuxin: The Monster Killer 2 – 无心法师2

WX2.jpg

Release Date: 2017-08-14
Main Cast: Elvis Han, Chen Yao, Li Lan Di, Wang Yan Lin, Mike D. Angelo, Wang Yi Nuo, Gao Tai Yu
Genre: Historical, Romance, Fantasy
Network: Tencent, Sohu TV
Episodes: 20
Original Novel: Wu Xin: The Monster Killer by Li Nuo
Related Content: Wu Xin: The Monster Killer
Trailers: Trailer (RAW), MV
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Dramafever)


Young & Cool 2 – 少年有点酷2

p2464503310

Release Date: 2017-08-14
Main Cast: Sun Tian Yu, Zhou Zi Qi, Liang Zhen Feng, Bin Ba Cai Ren, Huang Xiao Yun, Pu Yue, Liu Jun Hao, Zhou Zi Yan, Jiang Hai Tao
Genre: Comedy, Musical
Network: Tencent
Episodes: 12
Related Content: Young & Cool
Trailers: Trailer (RAW), MV
Where to watch with subtitles: Youtube


Long-Distance Relationship – 异地恋

Release Date: 2017-08-15
Main Cast: Li Jia Wen, Zhu Jun Wei
Genre: Romance, Drama
Network: Tencent
Episodes: 34
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), Trailer 3 (RAW)
Where to watch RAW: Tencent
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Dramafever)


Beloved Enemy – 决对争锋

Release Date: 2017-08-15
Main Cast: Shang Bai, Gao Ming, Sun Qi Heng, Zhao Lei, Liu Qing
Genre: Workplace, Business, Romance
Network: iQIYI
Episodes: 15
Original Novel: Beloved Enemy by Shui Qian Cheng
Trailers: Eng subbed trailer, MV
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Dramafever)


When We Were Young – 青春最好时

Release Date: 2017-08-16
Main Cast: Zhang Xue Ying, Ceng Shun Xi, Wang Bo Wen, Xiao Xiao Lei
Genre: School, Romance, Mystery
Network: Tencent
Episodes: 32
Original Korean Drama: Who Are You: School 2015
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Dramafever)

Advertisements