Web Dramas – Currently Airing

Queen Dugu – 独孤皇后

p2462701634

Release Date: 2019-02-11
Main Cast:
Joe Chen, Chen Xiao
Genre:
Historical, Costume & Period, Romance
Network:
iQIYI, Tencent, Youku
Episodes:
50
Trailers:
Trailer (RAW)
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


The Kidnappers – 失控

0076QJb6ly1fzs25y5rhpj30n014wke0

Release Date: 2019-02-12
Main Cast: Li Li Ren, Marc Jia
Genre: Crime, Suspense
Network: Youku
Episodes: 24
Trailers: Eng subbed trailer 1, Trailer 2 (RAW), Trailer 3 (RAW), Trailer 4 (RAW)
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Good Bye My Princess – 东宫

006PWYULly1g04zsiiiswj30u0190e82

Release Date: 2019-02-14
Main Cast: Peng Xiao Ran, Chen Xing Xu
Genre: Costume & Period, Romance
Network: Youku
Episodes: 52
Original Novel: Goodbye My Princess by Fei Wo Si Cun
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles:
Viki


My Amazing Boyfriend 2: Unforgettable Impression – 我的奇妙男友2之恋恋不忘

p2508399114

Release Date: 2019-02-14
Main Cast:
Mike D. Angelo, Esther Yu
Genre:
Romance, Comedy, Fantasy
Network:
Tencent
Episodes:
38
Original Novel: My Amazing Boyfriend 2 by Shui Qian Mo
Related Content: My Amazing Boyfriend (2016 web drama)
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), Animation recounting the story from season 1 (RAW), MV
Where to watch with subtitles:
Viki, Youtube


Sweet Jelly – 甜心软糖

p2542575468

Release Date: 2019-02-14
Main Cast:
Ma Qian Qian, Zheng Peng
Genre:
Romance, Youth, Fantasy
Network:
iQIYI
Episodes:
12
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch RAW: iQIYI
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Beijing Drifters Love Story – 北漂爱情故事

p2548642817

Release Date: 2019-02-20
Main Cast:
Gao Yang, He Yi Xuan
Genre:
Youth, Romance, Slice-of-Life
Network:
iQIYI
Episodes: 12
Original Novel: Sunset in Tiantongyuan by Wang Yun Chao
Trailers:
Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), Trailer 3 (RAW), Trailer 4 (RAW), Trailer 5 (RAW)
Where to watch RAW: iQIYI
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Legend of the Raiders 2 – 镇灵攻略第二季

p2549259794

Release Date: 2019-02-26
Main Cast:
Jason Fu, Lynn Hong, Denny Deng
Genre:
Comedy, Fantasy, Romance
Network:
iQIYI
Episodes:
12
Related Content: Legend of the Raiders (2019 web drama)
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch RAW: iQIYI
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


The Golden Eyes – 黄金瞳

TGE

Release Date: 2019-02-26
Main Cast:
Lay Zhang, Wang Zi Xuan, Wang Li Xin
Genre:
Adventure, Suspense
Network:
iQIYI
Episodes:
56
Original Novel:
The Golden Eyes by Da Yan
Trailers: Eng subbed trailer 1, Eng subbed trailer 2
Where to watch with subtitles: Viki


Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber – 倚天屠龙记

p2539418682

Release Date: 2019-02-27
Main Cast:
Joseph Zeng, Chen Yu Qi, Zhu Xu Dan
Genre:
Costume & Period, Wuxia
Network:
Tencent
Episodes: 50
Original Novel: The Heavenly Sword and Dragon Saber by Jin Yong
Trailers:
Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Cold Case – 冷案

006RPHQcly1g0qj6gm29uj31jk2xsqv9

Release Date: 2019-03-04
Main Cast:
Li Yuan, Shi Shi, Wang Yu, Chen Mu Yang, Pu Tao, Xu Yuan
Genre:
Crime, Suspense
Network:
Tencent
Episodes:
30
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch RAW: Tencent
Where to watch with subtitles:
Youtube


Skynet Action – 天网行动

20190117091039462

Release Date: 2019-03-12
Main Cast:
Huo Zheng Yan, Tan Feng, Zhu Yan, Zhu Yi Long
Genre:
Police, Investigation
Network:
Youku
Episodes: 30
Trailers:
Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Destiny’s Love – 爱上北斗星男友

016d1e5b4614fca80121ade0dcb401.jpg@1280w_1l_2o_100sh

Release Date: 2019-03-13
Main Cast:
Xu Lu, Zhang Ming En, Wu Xin, Ren Yan Kai
Genre:
Romance, Comedy, Fantasy
Network:
iQIYI
Episodes:
36
Trailers: Eng subbed trailer, Trailer 2 (RAW), Trailer 3 (RAW)
Where to watch RAW: iQIYI
Where to watch with subtitles:
Viki


I Got You – 嘀!男友卡

p2549979689

Release Date: 2019-03-13
Main Cast:
Yi Heng, Cheng Guo
Genre:
Romance, Youth, Fantasy
Network:
Mango TV
Episodes:
20
Trailers: Teaser, Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), MV
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Your Highness 2 – 拜见宫主大人2

84f909afly1g122znjwooj21c00u0b2c

Release Date: 2019-03-14
Main Cast:
Kenny Kwan, Sun Xue Ning
Genre:
Romance, Game, Wuxia
Network:
Sohu TV
Epis
odes: 22
Related Content: Your Highness (2017 drama)
Trailers: Trailer (RAW), MV
Where to watch RAW: Sohu TV
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Cupid of Chou Dynasty – 大周小冰人

p2549903221

Release Date: 2019-03-15
Main Cast:
Zeng Meng Xue, Dai Jing Yao
Genre:
Costume & Period, Romance, Comedy, Youth
Network:
iQIYI
Episodes: 24
Original Novel: Cupid of Chou Dynasty by Xin Qian Jie
Trailers:
Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch with subtitles:
currently no subbing in planning
(request the license on Viki and Netflix)


The Plough Department of Song Dynasty – 大宋北斗司

p2551192188

Release Date: 2019-03-19
Main Cast:
Xu Ke, Dai Lu Wa, Zhang Yu Jian, Huang Can Can
Genre:
Costume & Period, Suspense, Investigation, Fantasy, Romance
Network:
Tencent, iQIYI
Episodes:
36
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), Trailer 3 (RAW), Trailer 4 (RAW)
Where to watch with subtitles:
Youtube


My Youth – 等等啊我的青春

p2550541507

Release Date: 2019-03-19
Main Cast:
Li Jia Qi, Zhao Yi Qin, Li Ge Yang, Xu Meng Yuan, Dong Yan Lei, Wu Shuang Yi
Genre:
Romance, School, Youth
Network:
Youku
Episodes:
24
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), MV
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


I’m So Pretty – 玛丽学园

p2551446037

Release Date: 2019-03-21
Main Cast:
Jiang Yu Wei, Fang Chu Tong, Wu Rui Song, Dong Zhi Yi, Liu Chang, Wa Er
Genre:
Comedy, School, Youth
Network:
Tencent
Episodes:
20
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch with subtitles:
Youtube

2 thoughts on “Web Dramas – Currently Airing

Leave a Comment