Dramas Released in November 2018

Here you can find all the dramas that were released in November 2018 and already finished airing:

The King of Blaze – 火王之破晓之战

p2517679120

Release Date: 2018-11-26
Main Cast:
Chen Bo Lin, Jing Tian
Genre:
Costume & Period, Romance, Xianxia
Network:
Hunan TV
Episodes:
27
Original Manhua: The King of Blaze by You Su Lan
Related Content: The King of Blaze 2 (2018 drama)
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch with subtitles:
Viki, Youtube


The Sea Silk Road – 沧海丝路

79010ee7ly1fxhu2q8gsuj20u0159u1e

Release Date: 2018-11-23
Main Cast:
Ji Ta, Zhang Meng, Zhang Feng Yi, Zuo Xiao Qing
Genre:
Historical
Network:
CCTV-8
Episodes:
34
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


War Zone Squad – 区小队

p2539695496

Release Date: 2018-11-19
Main Cast:
Qi Kui, Dai Yue, Ji Ning, Du Zhi Guo, Li Hong Tao, Liu Lu Jia, Zheng Hao
Genre:
War
Network:
CCTV-8
Episodes:
37
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Our Glamorous Time – 你和我的倾城时光

006PYGUGly1fwaxp3mtb3j31xg2p8hdz

Release Date: 2018-11-12
Main Cast:
Zhao Li Ying, Jin Han
Genre:
Business, Romance
Network:
Dragon TV, Zhejiang Satellite TV
Episodes:
58
Original Novel: Our Glamourous Time by Ding Mo
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch with subtitles: Viki


Forty Years We Walked – 我们的四十年

p2504982971

Release Date: 2018-11-11
Main Cast:
Jin Shi Jia, Chai Bi Yun, Li Mao, Xu Xiao Sa
Genre:
Life
Network:
Jiangsu TV
Episodes:
59
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


The Family – 幸福一家人

p2531292580

Release Date: 2018-11-11
Main Cast: Li Li Qun, Dong Jie, Ronald Zhai, Roy Chiu, He Mei Xuan, Ren Yu Jie, Hong Jia Ning
Genre:
Family, Romance
Network:
Beijing TV
Episodes: 55
Original Korean Drama: What Happens to My Family?
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles:
currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Jing Zhe – 惊蛰

a044ad345982b2b7d71152113badcbef77099b5c

Release Date: 2018-11-06
Main Cast:
Yang Shuo, Chen Chuang, Chi Jia
Genre:
Costume & Period, Espionage
Network:
CCTV-8
Episodes:
39
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Entering a New Era – 风再起时

0077C5qgly1fway0xqdm7j32hy3zwqv9

Release Date: 2018-11-05
Main Cast:
Lu Yi, Yuan Quan
Genre:
Historical, Life, Romance
Network:
Hunan TV
Episodes:
45
Trailers: Trailer (RAW), MV
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Loess As High As Heaven – 黄土高天

p2538674154

Release Date: 2018-11-01
Main Cast:
Dong Yong, Wang Hai Yan, Ma Shao Hua, Chen Yi Heng
Genre:
Rural Area
Network:
CCTV-1
Episodes:
38
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)