Currently Airing

The Legends – 招摇

p2546282119

Release Date: 2019-01-28
Main Cast:
Bai Lu, Xu Kai, Dai Xu, Xiao Yan
Genre:
Costume & Period, Romance, Xianxia
Network:
Hunan TV
Episodes: 55
Original Novel: The Legends by Jiu Lu Fei Xiang
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), BTS (RAW)
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Memories of Peking – 芝麻胡同

p2532384737

Release Date: 2019-02-22
Main Cast: He Bing, Wang Ou, Liu Bei
Genre: Costume & Period, Family
Network: Dragon TV, Beijing TV
Episodes: 55
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


All Is Well – 都挺好

p2548553239

Release Date: 2019-03-01
Main Cast:
Yao Chen, Ni Da Hong, Guo Jing Fei, Tony Yang, Li Nian, Gao Xin, Gao Lu, Zhang Chen Guang, Wang Dong, Peng Yu Chang
Genre:
Family
Network:
Zhejiang Satellite TV, Jiangsu TV
Episodes: 46
Original Novel: All Is Well by A Nai
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), MV
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Nice to Meet You – 只为遇见你

p2531507743

Release Date: 2019-03-10
Main Cast:
Zhang Ming En, Janice Man
Genre:
Romance, Workplace
Network:
Hunan TV
Episodes: 54
Original Novel: Love Yourself by Wei Zai
Related Content: Because of You (2017 drama)
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch with subtitles: Viki


The Legends of Chong Er – 重耳传奇

7ad98671ly1fofuamb1tpj21kw2dc4r0

Release Date: 2019-03-12
Main Cast:
Henry Wang, Zhang Yi Shan, Zhang Han Yun, Madina Mehmet, Purba Rgyal
Genre:
Costume & Period, Historical, Romance
Network:
Zhejiang Satellite TV
Episodes: 78
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Communist Liu Shaoqi – 共产党人刘少奇

LOCAL201903190730000250129919183

Release Date: 2019-03-19
Main Cast:
Zhao Bo, Xu Bai Hui, Hou Jing Jian, Song Jia Ling, Xia De Jun
Genre:
Historical
Network:
CCTV-1
Episodes: 46
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Let Me Understand Your Language – 让我听懂你的语言

p2551349135

Release Date: 2019-03-20
Main Cast:
Roy Chiu, Kira Lu
Genre:
Romance
Network:
CCTV-8
Episodes: 36
Trailers: Trailer (RAW), MV
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)

7 thoughts on “Currently Airing

Leave a Comment